Erik Braaum
 

Har drevet egen kjøreskole
fra 1974.

Underviser bil, motorsykkel, traktor og moped

 
Arne Ivar Haga

Nyutdannet fra Trafikklærerskolen 2003.

Underviser bil, motorsykkel
og traktor